Metaverse гэж юу вэ?


Shorka
Rating: 5.00 | 336 views | 18 likes


Дэлхий ертөнц хувьсан хөгжихийн зэрэгцээ нийгмийн олонхын ярианы сэдэв, хүн төрөлхтний түүхэнд томоохон хөгжил дэвшил авчрах технологи, харах өнцөг, энэхүү техник технологиос авах хүмүүсийн мэдрэмж, гэх мэтчилэн өргөн цар хүрээг хамарсан Metaverse технологи.


Transcript:

YouTube Video Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

FOOTER HTML!