แนะนำวิธีการซื้อที่ดินใน Metaverse Thailand (Beta)


Whatphone TV
Rating: 5.00 | 34010 views | 520 likes


ครั้งแรกในไทยกับ Tourism Metaverse บนแพลตฟอร์ม Metaverse Thailand สามารถครอบครอง ‘ที่ดินดิจิทัล‘ และทำประโยชน์บน Decentraland เช่น สร้างตึก, แปะโฆษณา ฯลฯ หรือ ‘ขายสินค้า’ เชื่อมกับโลกจริง จุดเด่นของ Metaverse Thailand คงไม่พ้นการทำบน ‘แผนที่จริง‘ ต่างจาก Platform อื่นๆ เป็นช่องสี่เหลี่ยม หรือจำลองโลกสมมติขึ้นมา รู้ก่อนซื้อ อยู่บน Binance Smart Chain รองรับทำรายการผ่าน Metamask (อนาคตอาจรองรับกระเป๋าอื่นๆ เพิ่มเติม) ที่ดินดิจิทัล สามารถเปลี่ยนมือได้ ซื้อขายด้วย BUSD เป็นหลัก (และ MVP Coin ช่วง Beta) เว็บไซต์ : https://metaversethailand.io/ เข้ามาครั้งแรกเชื่อมต่อ Wallet ก่อนเลย (BSC Chain) ช่วง … #Metaversethailand #MVPCoin สามารถติดตามอัพเดทข่าวสาร กิจกรรม พูดคุยเกี่ยวกับ MVP Coin ผ่านทางช่องทางๆ ดังนี้ ️ https://twitter.com/MVPCoinOfficialhttps://t.me/mvpcoincmdhttps://www.facebook.com/mvpcointh


Transcript:

YouTube Video Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FOOTER HTML!