บ้านผมใน Metaverse จะเป็นไง?


BossKerati
Rating: 5.00 | 309325 views | 11020 likes


นักปั้น 3D อาจจะเป็นที่ต้องการในอนาคตนะครับ สามารถติดต่อผมได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ค­รับ ทางอีเมล์ : contact@bosskerati.com ทาง Facebook : https://www.facebook.com/BossKerati www.bosskerati.com


Transcript:

YouTube Video Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

FOOTER HTML!